Bu site, sadece sağlık
çalışanları içindir.

ASTRA ZENECA HAKKINDA

AstraZeneca, araştırma, geliştirme, reçeteli ilaçların üretimi, pazarlanması ve bu hizmetlerinin sunulması alanında faaliyet gösteren, ilaçları 100’den fazla ülkede satılan ve Kardiyovasküler - Renal ve Metabolik Hastalıklar, Onkoloji ve Solunum ana tedavi alanlarına odaklanan bir firmadır.

MESLEKİ GELİŞİM

Mesleki Gelişiminize katkıda bulunacağına inandığımız videolarımıza bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KARDİYOVASKÜLER - RENAL

Kardiyovasküler tedavi alanı, dünyada liderlik ettiğimiz ve yenilikçi ürünlerle insan sağlığına daha fazla katkıda bulunmak istediğimiz önemli alanlardan biridir. AstraZeneca olarak dünyada hızla büyüyen yeni tedavi ihtiyaçlarına cevap vermek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızın temeline insan sağlığına verdiğimiz değeri, bilimi, klinik araştırma gücümüzü ve araştırmacı ruhumuzu koyarak, karşılanmamış tedavi ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyoruz.

METABOLİZMA

AstraZeneca olarak, diyabet tedavisine yeni ufuklar açan molekül sınıflarındaki yenilikçi ürünlerimizi sağlığın hizmetine sunmuş durumdayız. Diyabet hastalarının hayatında değer yaratmak, onların karşılanmamış ihtiyaçlarına çözüm üretmek için uzun dönemli yenilikçi adımlar atıyor ve hasta odaklı, bütünsel yaklaşımımızla yaşama değer katan ilaçlar keşfetmek için bilimin sınırlarını zorluyoruz. 

ONKOLOJİ

Onkolojideki vizyonumuz, kanser tedavisi yaklaşımını yeniden tanımlayarak karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları gidermektedir. Bu vizyonu, bilimsel inovasyon, hızlandırılmış klinik çalışmalar ve iş birlikleri ile gerçekleştiriyoruz. Kanser ilaçları geliştirmede 40 yılı aşan köklü bir mirasa sahibiz. Bu mirastan yola çıkarak, kanser tedavisindeki klasik tedavi yöntemlerini yeniden tanımlayarak hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz.

SOLUNUM

AstraZeneca’nın, solunum hastalıkları için yenilikçi ilaçlar geliştirmede ve pazarlanan ürünlerden oluşan güçlü bir ürün grubunda 40 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır.

Astım ve KOAH alanında inhaler ilaçlarımızın yanı sıra ürün hattımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Solunum alanındaki en önemli hedeflerimiz, inhale kombinayson tedavisindeki gücümüzü artırmak, önde giden biyolojik ürün portföyümüzü kuvvetlendirmek, erken müdahale ve tedavi hedefimizle güçlü bir tedavi sağlamaktır.

Aşı ve İmmün Terapiler

Aşı ve İmmün Terapiler, en sık karşılaşılan ve insanları en çok etkileyen solunum yolu hastalıkları odak alınarak hazırlanmış portföyü, ürün hattındaki yenilikçi tedavileri ve devam eden klinik çalışmaları, yeni nesil terapötik ve bilimsel platformları ile AstraZeneca’nın en yeni tedavi alanlarından biri olup, gelecekteki büyümenin öncüsü niteliğindedir. Vizyonumuz, yeni aşılar ve antikorlar geliştirerek milyonlarca insanın uzun dönemde bağışıklığını kuvvetlendirmek ve hastalık yükünü minimize etmektir.