Aydınlatma Metni

AstraZeneca Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

AstraZeneca olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“AstraZeneca” ve/veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, AstraZeneca topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, AstraZeneca, Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizin AstraZeneca tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.astrazeneca.com.tr  adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik verileriniz (ad, soyadı)
 • İletişim verileriniz, (cep telefonu numarası, telefon numarası, e-posta adresi, şehir bilgisi),
 • Eğitim verileriniz (mesleğiniz, çalıştığınız kurum bilgisi, unvanınız),
 • Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi)
 • Üyelik Veriniz: Kimlik ve iletişim verileriniz, lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz, eğitim verileriniz

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen açık rızanızın varlığı dahilinde, AstraZeneca tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Üyelerimizin tıbbi uzmanlık alanlarına dair mesleki deneyimlerini aktarabilmesi ve mesleki pratiğin devamlılığını sağlamaya katkıda bulunulması,

 

 

 • İletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms (kısa mesaj), e-posta ve dijital kanallar (Veeva Engage, Microcoft Teams vb.) yoluyla sizinle iletişime geçerek bilimsel ürün bilgilendirmesi yapılması, veri ve bilgi aktarılması,
 • AstraZeneca internet siteleri ve her türlü AstraZeneca ve/veya AstraZeneca destekli dijital platformlara üye olmanız için gerekli işlemlerin ve geliştirilmelerin yapılması, bu kapsamda iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza iletilen şifre, kod vb. yollarla aktivasyon başta olmak üzere gerekli işlemlerin yürütülmesi,
 • Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
 • Ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için özelleştirmek,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Internet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,
 • İstatistiksel ve/veya bilimsel amaçlı kullanımı,
 • İlgili mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun olarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile tıbbi uzmanlık alanınıza ve size özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin dijital kanallar yoluyla yapılması, Şirket içi bilgi sistemlerinde kayıtlarının tutulması ve bu kapsamda hedefleme (targeting) ve segmentasyon yapılması, 
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
 • Hukuki, idari, sektörel ve etik kural ve prensiplere uyum amacıyla Şirket içi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, denetimi, belgelenmesi, kayıt altına alınması,

 

 • Şirket iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin bilgi işlem altyapımız dahilinde yürütülmesi, güvenliliğin sağlanması, iyileştirilmesi,

 

 • Taleplerinize cevap vermek ve size Mobil Uygulama üzerinden anlık bildirim (push notification) gönderme ve şifre sıfırlama gibi taleplerinizi karşılamak,
 • Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek.

Kişisel verilerinizi veya demografik bilgilerinizi analiz ve segmentasyon çalışmalarımız için kullanabiliriz. Bu şekilde size sağladığımız ürün ve hizmetleri sürekli olarak iyileştirebilir, kişiselleştirebilir, özelleştirebilir ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabiliriz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da üyelik sayfamızda “ formunu doldurup kaydolmanız halinde; e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri (Microsoft Teams), veri yönetim sistemleri (Veeva) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla AstraZeneca’nın sözleşmesel ilişkide olduğu hizmet sağlayıcıdan alınarak AstraZeneca tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

AstraZeneca tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri uyarınca açık rızanızın varlığı halinde, AstraZeneca tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, AstraZeneca’nın yurtiçinde ve yurtdışında mukim grup şirketlerine (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi https://www.astrazeneca.com/global/en/global.html adresinden ulaşabilirsiniz) ve sizlere web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ifası ve web sitemiz ve mobil uygulamamamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla bakım/onarım faaliyetleri kapsamında bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde ve yurt dışında mukim iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir. AstraZeneca, ayrıca, kümüle (toplu) istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir.

Bildirim

AstraZeneca'nın kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. AstraZeneca, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

AstraZeneca, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.

AstraZeneca, doğrudan veya dolaylı olarak genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ayrıca açık rıza almaktadır.

Duyuru ve bilgilendirme listemizde yer almak istemiyorsanız, AstraZeneca tarafından, bildirim ve iletişim amaçlı gelen ticari elektronik iletilere erişim ve kontrol yetkisi sizin elinizdedir. Üyeliğiniz devam ederken, sizinle iletişim kurmamızı istemez iseniz, dijital mecralarda “İptal” hakkınızı kullanabilirsiniz. İptal hakkınızı kullanmanız halinde sizinle iletişime geçilmeyecek, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri elektronik iletiler aracılığı ile yapılmayacaktır. Kayıt sayfamızda, AstraZeneca’nın kişisel verilerinizi işlemesi ve AstraZeneca’dan tanıtım faaliyetleri kapsamında e-posta veya sms kanalıyla elektronik ileti almanız amacıyla iki farklı "opt-in" mekanizması sunulmuştur. Söz konusu “opt-in” kutucuklarını açıkça izin vermek üzere ayrı ayrı işaretlemediğiniz sürece kişisel verileriniz AstraZeneca tarafından işlenmeyecek ve AstraZeneca’dan herhangi bir elektronik ileti almayacaksınız. Tarafımızdan sunulan elektronik iletilere daha sonra bir son vermek isterseniz, daha önce web sitesinde belirtmiş olduğunuz tercihinizi değiştirerek bunu yapabileceğiniz gibi, e-posta göndermemiz durumunda, her e-postanın içinde yer alan “opt-out” linkini tıklayarak tercihinizi iptal edebilirsiniz. İptal işleminizi SMS üzerinden gerçekleştirmek isterseniz, SMS içerisinde yer alan yönlendirmeleri takip ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı, www.astrazeneca.com.tr adresimizden ulaşabileceğiniz KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya astrazeneca@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için AstraZeneca SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. AstraZeneca SSL teknolojisini uyguluyor olsa da, bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz. Lütfen cihazınızı veya cihazınızdaki tüm uygulamaları kontrol edemeyeceğimizi ve bunların güvenliğinden sorumlu olamayacağımızı göz önünde bulundurunuz.

Üçüncü Taraf Hizmetler

 

AstraZeneca, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın güvenliği, geliştirilmesi, bakımı vb. Hizmetler için işbirliği içerisinde olduğu ve/veya Web Sitesi ve Mobil Uygulama içerisinde bağlantısı bulunan 3. Kişilerin kişisel verileri ifşa etmesinden dolayı sorumlu değildir. AstraZeneca, bu tür web sitelerinde bulunan tüm bilgilerin doğruluğu, güncelliği, niteliği, tamlığı veya bir amaca uygunluğu hakkında herhangi bir garanti, taahhüt veya herhangi bir beyanat vermez ve bu tür bilgilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar veya masraftan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir üçüncü taraf bağlantısının mevcudiyeti, AstraZeneca tarafından onaylanma ve tavsiye edilme anlamına gelmez.

Çerezler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyaları olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır. Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız.

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz. Çerez kullanımlarımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya .

Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki "Yardım" kısmından "Çerezler" seçeneğini arayın.

 

Gizlilik Kontrolleriniz

Cihazınızdan Mobil Uygulama’yı kaldırarak, Mobil Uygulama’ya girdiğiniz tüm bilgilerin Mobil Uygulama tarafından işlenmesini, toplanmasını ve depolanmasını durdurabilirsiniz.

AstraZeneca’ya, Mobil Uygulama üzerinden sunmuş olduğunuz (örneğin, üyelik oluşturduğunuzda girmiş olduğunuz veriler) kişisel verilere erişmek, bunları gözden geçirmek, düzeltmek, değiştirmek, güncellemek, saklı tutmak veya silmek isterseniz, Hesabınıza erişebilir veya değiştirebilir, ya da Mobil Uygulama’daki çeşitli araçları kullanabilirsiniz.

Bazı bilgileri, kayıt tutma ve/veya bir değişiklik veya silme talebinizin öncesinde başladığınız aktarımları tamamlamak amacıyla saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Aktarımlar tamamlandıktan sonra talebiniz yerine getirilecektir.

 

Web Hat Kesintisi İletileri
Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte "piksel etiketleri" (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, AstraZeneca da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak AstraZeneca, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı


"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle AstraZeneca web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, AstraZeneca web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız.

İçeriğin Kullanımı

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir tıbbi tavsiye yerine ya da belirli tıbbi durumların tedavisi amacıyla verilmemiştir. Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi kullanım koşullarına tabidir. AstraZeneca’in Kullanım Koşulları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya 

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

AstraZeneca ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, twitter,linkedin, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web sitemizde, Aydınlatma Metni’nin en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde Kişisel Verilerin Korunması sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

AstraZeneca web siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini bilerek toplamamaktayız.