Kullanıcı Şartları

 1. KULLANIM KOŞULLARI

  1. Bu Sitenin Kullanımına İlişkin Kurallar, Kuralların Kabulü ve Kuralların Revizyonları

  Bu siteyi ziyaret ettiğinizde bu şart ve koşullar (“Kullanım Koşulları”) uymayı kabul etmiş sayılıyorsunuz ve AstraZeneca Türkiye bağlı şirketleri, iştirakleri ve çalışanları aleyhinde bu internet sitesinin kullanımından ya da bu sitede bulunan herhangi bir materyal, bilgi, görüş ya da tavsiyeden kaynaklanabilecek herhangi bir iddiadan feragat etmiş oluyorsunuz. AstraZeneca Türkiye, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda güncelleyebilir. Güncellemeler bu siteyi kullanmanızla ilgili olacağından, güncel Kullanım Koşullarını incelemek için bu sayfayı zaman zaman ziyaret etmeniz gerekmektedir.

  Web sitemize yalnızca sağlık mesleği mensupları kayıt / üye olabilmektedir. Bu kapsamda, web sitemiz,   sağlık meslek mensubu olduğunu kabul ve taahhüt ederek kayıt / üye olan web sitesi kullanıcılarına (“Kullanıcı”)  tahsis edilmiştir ve onların erişimine açıktır. Web sitemize sağlık mesleği mensubu olmayan ziyaretçilerimizin erişimi kesinlikle yasaktır.

  1. Kullanıcılar ve AstraZeneca Türkiye’nin Hak ve Yükümlülükleri
   • Kullanıcı, siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.
   • Kullanıcı, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
   • Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin AstraZeneca Türkiye ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı AstraZeneca Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
   • Kullanıcı, sitenin işleyişini, diğer Kullanıcıların ve 3. Kişilerin sitenin kullanmasını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcının bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, AstraZeneca, diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.
   • Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.
   • Bu Kullanım Koşulları içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AstraZeneca Türkiye’nin bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.
   • Websitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Websitesi’ne erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Websitesi’nin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
   • AstraZeneca Türkiye, Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak korumaktadır. Bu nedenle AstraZeneca Türkiye; kişisel veri toplama, kullanma, saklama, transfer ve kişisel veriye erişim konusunda tüm politika ve uygulamaların KVKK hükümleri ile uyumlu olmasını garanti eder. Bu konuda daha detaylı bilgi Websitesi içerisinde yer alan Aydınlatma Metnimizde yer almaktadır.
   • AstraZeneca Türkiye, Websitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Kullanıcıların Websitesi’ni kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle AstraZeneca Türkiye tarafından gönderilmedikçe, AstraZeneca Türkiye’nin sorumlu olmayacağını, işbu sebeple AstraZeneca Türkiye’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.
   • AstraZeneca Türkiye, Websitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya AstraZeneca Türkiye Websitesi’nde kayıtlı Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, AstraZeneca Türkiye’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
   • AstraZeneca Türkiye, işbu Kullanım Koşullarında belirtilen kural ve yükümlülükleri hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
   • Kullanıcı kaydı / üyeliği iptali,  Kullanıcı tarafından Websitesi’nde yer alan ‘’

  Dünya Genelindeki Ürünler

  Burada belirtilen bazı ürünler tüm ülkelerde aynı Ticari Marka ile satılmayabilir. Bu Sitede belirtilen ürünler, kullanıcı ülkeye bağlı olarak farklı resmi gerekliliklere tabi olabilir. Sonuç olarak, ziyaretçilere bu Sitenin veya belirli bölümlerinin sadece belirli uzman kullanıcılara veya sadece belirli ülkelerdeki hedef kitlelere yönelik olduğu bildiriminde bulunulabilir. Bu ürünlere ilişkin bilgiler ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Siteyi ziyaret eden kişiler yerel tıbbi kaynaklardan ve düzenleyici makamlarından kendi ülkeleri için geçerli bilgileri öğrenmelidir.

  Bilgilerin Kullanımı

  Bu sitedeki metinler, resimler, ses ve video dosyaları dahil bilgileri sadece ticari olmayan kendi şahsi amaçlarınız için indirebilir veya kullanabilirsiniz. Bu bilgileri AstraZeneca Türkiye’nin izni olmaksızın ticari amaçlarla kullanamazsınız veya yeniden kullanamazsınız. İndirdiğiniz veya Siteye kendi isteğiniz ile yüklediğiniz her türlü materyalin içeriğindeki her bir telif veya diğer mülkiyet hakkı bildirimini saklamanız ve aynen kullanmanız gerekmektedir. Bu sitede gördüğünüz veya okuduğunuz her şeyin aksi belirtilmedikçe telif hakkı ile korunduğunu ve AstraZeneca Türkiye’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamayacağını kabul etmeniz gerekmektedir. AstraZeneca Türkiye, sitede görüntülenen materyalleri kullanmanızın AstraZeneca Türkiye’ye ait veya bağlı olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini beyan veya taahhüt etmemektedir. AstraZeneca Türkiye size bu sınırlı yetki dışında Bilgilerle ilgili herhangi bir lisans veya hak vermemektedir.

  Ticari Marka / Mülkiyet Hakları

  Aksi belirtilmedikçe, sitede geçen tüm ürün isimlerinin, büyük punto ile veya ticari marka sembolü ile birlikte geçip geçmemesinden bağımsız olarak, AstraZeneca’nın ticari markaları olduğunu kabul etmeniz gerekmektedir. Bu Site aynı zamanda AstraZeneca Türkiye’ye ve/veya diğer taraflara ait patentler, tescilli bilgiler, teknolojiler, ürünler, prosesler veya başka mülkiyet hakları içerebilir veya bunlara referansta bulunabilir. AstraZeneca Türkiye’ye ve/veya diğer taraflara ait söz konusu ticari markalar, patentler, ticari sırlar, teknolojiler, ürünler, prosesler veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin olarak size hiçbir lisans veya başka bir hak verilmemektedir.

  Bize Verdiğiniz Bilgiler

  Gizlilik Politikamız kapsamındaki bilgiler dışında Siteye gönderdiğiniz her türlü bilgiye “gizli olmayan bilgi” olarak muamele edilecektir. Gönderdiğiniz her türlü bilgi tüm amaçlarla AstraZeneca Türkiye’nin mülkiyetine geçer. Ayrıca, AstraZeneca Türkiye sitesine gönderdiğiniz fikirleri size hiçbir ücret ödemeksizin kullanmakta serbesttir.

  Garantilerle İlgili Yükümlülük Reddi

  AstraZeneca Türkiye sitedeki bilgilerin doğru ve güncel olması için makul ölçüde çaba gösterse de, bilgilerde geçersizlikler veya hatalar olabilir. AstraZeneca Türkiye, istediği zaman, önceden bildirimde bulunmaksızın bilgilerde ve bu bilgilerde yer alan ürün ve programlarda değişiklik yapma veya siteyi kapatma hakkını saklı tutar. AstraZeneca Türkiye bilgilerin herhangi birinin doğruluğuna ilişkin beyan veya taahhütte bulunmaz ve sitenin içeriğindeki hatalarla veya eksik bilgilerle ilgili yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. Tüm bilgiler “olduğu gibi” sunulmaktadır. AstraZeneca bu sitedeki bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğuyla veya olası kullanımıyla ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle, bilgiler siteyi ziyaret eden kişiler tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ne AstraZeneca Türkiye ne de bu sitenin hazırlanmasında, üretilmesinde veya size sunulmasında rol alan başka bir taraf bu siteye erişimden, sitenin kullanımından veya kullanılamamasından, veya site içeriğindeki hatalar veya eksik bilgilerden kaynaklanan doğrudan, arızi, sonuçsal, dolaylı veya cezai zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı yerleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki sorumluluk reddi sizin için geçerli olmayabilir. AstraZeneca Türkiye aynı zamanda bu siteye erişiminizle bağlantılı olarak bilgisayarınızın veya diğer donanımınızın görebileceği zararla veya bunlara bulaşabilecek virüslerle ilgili sorumluluk kabul etmez ve bunlardan sorumlu olmayacaktır.

  Diğer Sitelere Linkler

  Bu sitenin ziyaretçilerini ilgilendirebilecek konularda veya kolaylık sağlamak amacıyla üçüncü taraf sitelere linkler verilebilir, link verilmiş olması bu sitelerin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Siteden ayrılırken, size üçüncü taraf sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikasının farklı olabileceği bilgisini vermeye çalışacağız. Bununla birlikte, AstraZeneca Türkiye üçüncü taraf sitelerdeki içeriğin doğruluğu veya yasallığı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

  Bu Siteye Gönderilen Bilgiler

  AstraZeneca Türkiye bu sitedeki tartışmaları, yayınları ve vb. paylaşımları takip etmeyi veya incelemeyi taahhüt etmemektedir. Gönderilmiş içerikten kaynaklanan herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yasa dışı, tehdit edici, karalayıcı, onur kırıcı, müstehcen, skandal yaratıcı, pornografik veya küfür içeren materyaller veya suç olarak kabul edilebilecek, hukuki yükümlülüğe yol açacak veya yasaları başka bir şekilde ihlal edecek davranışlar teşkil edecek veya bu davranışları teşvik edecek materyaller yayınlamanız veya iletmeniz yasaktır. AstraZeneca Türkiye, bu gibi bilgi veya materyalleri iletmesini talep eden veya bu yönde direktif veren adli makamlar ve mahkemelerle tam işbirliği içinde olacaktır. Uygun gördüğümüzde, derhal ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcının siteyi kullanmasını önlemek ve siteye kullanıcı tarafından gönderilen bilgileri, verileri ve içeriği kaldırmak gibi düzeltici eylemlerde bulunabiliriz.

  Tazminat

  AstraZeneca Türkiye’nin görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracı kuruluşlarını, tedarikçilerini ve üçüncü taraf ortaklarını, sizin Kullanım Koşulların ihmal etmenizden veya sizin ya da diğer kişilerin hesabınızı kullanarak siteye erişiminden kaynaklanan ya da hesabınızla ilgili her türlü etkinliğe bağlı olarak (ihmalden ya da yanlış uygulamalardan kaynaklanan zararlar dâhil) ortaya çıkan tüm kayıpları, harcamaları, zararları ve maliyetleri (avukatlık ücretleri dâhil) tazmin etmeyi ve sağlamayı kabul edersiniz.